Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak správně postavit a sladit CB anténu pro stabilku - část druhá:

 

Položme si nyní ještě jednou onu otázku ze začátku našeho povídání:
Jakou anténu?
 
Jak sem se již zmínil, měl sem svého času čtyřiadvaceti radiálovou 5/8 Spectrum 1.600 ačtyř radiálovou 1/4, ale pokut mám být úpřímný, pak sem tyto antény volil hlavně s ohledem na tehdejší finanční možnosti.

 

5/8 Spectrum 1.600

Pokut se totiž jedná o volbu 5/8, pak bych raději volil osmi radiálovou 5/8 typ MEGA RANGE 827 anglické výroby. Je to anténa původně určená do extrémních podmínek polárnických expedic, takže je u ní předpoklad velké odolnosti proti vlivům počasí. Její náhradou nové generace se později stala anténa osmi radiálová 5/8 Blizzard 2.700, ale s touot novou anténou nemám sám bohužel zkušenosti, i když podle dostupné technické dokumentace by měla být stejně odolná.

 5/8 MEGA RANGE 827

Samozřejmě, že volba typu antény je také podmíněna terénními podmínkami v dané lokalitě (QTH), kde má být stanice umístěna.
 
V náročnějším terénu bude mnohdy vhodnější anténa 1/4, nebo 1/2, než 5/8.
 
Hlavním dalším krokem je podstata správného sladění antény se stanicí.
Vzhledem k tomu, že jsme si již zajistili přesně naladěný svod k anténě, nemusíme se obávat, že by měl na další slaďování jakýkoliv vliv.
 
Vlastní sladění antény provádíme přesným nastavením délky zářiče za pomoci SWRmetru.
 
SWRmetr je měřící přístroj, který měří (zjednodušeně řečeno) poměr výstupního výkonu koncové vysílací části stanice a odraženého výkonu zpět z antény do stanice. Čím větší část výkonu se odrazí zpět, tím horší nastavení antény je, nehledě k tomu, že tento odražený výkon onu koncovou část vysílače přetěžuje a je li příliš velký, pak může dojít ke zničení polovodiče koncového stupně vysílače.
To je také důvod, proč je naladění antény tolik důležité.
 
Tak stejně, jako sem se zmínil o více typech antén, tak i SWRmetrů je celá řada, zmiňme se aspoň o jednom, či dvou z těch lepších a přesnějších a sice CB Master SWR 2000, nebo CB Master TM 200. Ale i zde sem byl já limitován finanční dostupností, tak sem se musel spokojit s i SWRmetrem CB Master SWR 20.
 

CB Master SWR 2000   a   CB Master TM 200

 

 CB Master SWR 20

Po pravdě řečeno si ale na tento typ měřidla nemohu stěžovat. Zdál se mi naprosto dostačující a dosáhl sem s ním nečekané výsledky úspěšného naladění všech antén, které sem kdy ladil (a nejen sobě).
 
Měřidlo připojíme ke stanici co nejkratším, ale laděným kablíkem, stejným, jako použijeme na celý svod od antény. Já sem v praxi využíval již dříve zmíněný koaxiální kabel RG 8 / U o průměru 9 mm o délce 1/16 x 0,81l, tedy0,558 m a k anténě společně s již dříve sladěným svodem, jak jsme si vysvětlili v předešlých částech popisu.
Po té krátce zaklíčujeme stanici na 19-tém kanále a odečteme příslušnou hodnotu poměru, abychom si odhadli, zda je anténa aspoň na hrubo nastavená a zda při dalším měření nebudeme riskovat, že si zničíme staničku. Pokut zjistíme, že toto nebezpečí nehrozí, pak přejdeme na kanál 1, provedeme měření a po té na kanále 40.
 
Pkut na příklad zjistíme, že máme na kanále 1 poměr 1 : 1,2 a na kanále 40 poměr 1 : 2,0; pak to znamená, že anténa je příliš dlouhá, je potřeba ji zkrátit, tedy pohyblivý díl antény více zasuneme dolů.
 

 

 Ladící díl antény MEGA RANGE 827

 Zasunutý .... Vysunutý

Pkut ale zjistíme, že máme na kanále 1 i na kanále 40 poměr přibližně stejně vysoký, pak je anténa také příliš dlouhá a je opět potřeba ji zkrátit, jako v předešlém případě.

Pkut zjistíme, že máme na kanále 1 poměr 1 : 1,6 a na kanále 40 poměr 1 : 1,1; pak to znamená, že anténa je příliš krátká, je potřeba ji prodloužit, tedy pohyblivý díl antény více vysuneme nahoru.
  

 

Pkut ale máme na kanále 1 i na kanále 40 poměr přibližně stejně nízký, pak je anténa naladěná a čím máme poměr nižší, tím je její naladění kvalitnější. Pro orientaci ji také změříme SWR na 19-tém kanále, tj. na středu pásma CB.

 V y h o d n o c e n í   m ě ř e n í   SWR

 
SWR:
1 : 1,0 ……….           ideální naladění antény (jen teoretické)
1 : 1,11,3 …     vynikající naladění antény
1 : 1,41,5 … velmi dobré naladění antény
1 : 1,61,9 …         dobré naladění antény
1 : 2,02,9 …       špatné naladění antény
1 : 3,0 avíce …       kritické naladění antény
 
Pozn.:    P O Z O R !!! :
P Ř I   T A K T O   Š P A T N Ě   N A L A D Ě N É   A N T É N Ě   H R O Z Í
N E B E Z P E Č Í   P O Š K O Z E N Í   K O N C O V É H O
Z E S I L O V A C Í H O   S T U P N Ě
(S H O Ř E N Í   P O L O V O D I Č O V Ý C H   Č Á S T Í)

V Y S Í L A C Í   Č Á S T I   S T A N I C E !!! 

 

 

Tak tolik k ladění stabilních CB antén.

 
Ladění mobilních CB antén se provádí stejným způsobem, rozdíl je jen v tom, že k mobilním anténám není třeba předem připravovat laděný svod, neboť ten již bývá předem připraven výrobcem antény a je součástí balení při prodeji antény.