Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpočet délky laděného koaxiálního anténního svodu:

 
Jak již bylo řečeno v předešlé části „Jak správně postavit a sladit CB anténu pro stabilku“ první krok spočívá v přípravě laděného svodu.
 
K tomu účelu je nejvhodnější použít koaxiální kabel RG 8 / U o průměru 9 mm s impedančním odporem 50-ti ohmů. Pro naladění tohoto svodu je nejlepší si napřed uvědomit pro jakou frekvenci jej chceme použít.
Uvedeme si tu příklad použití na pásmu CB a to hned několik variant. Budeme brát v úvahu tři možnosti.
1)       Použití pro celé pásmo CB.
2)       Použití pro monitorování nouzového 9-tého kanálu.
3)       Pro komunikaci s mobilními stanicemi na 10-tém kanále.
 
V prvním případě vycházíme z toho, že ideální ladění pro celé pásmo je střední hodnota pásma CB, což není frekvence 27,0 MHz, ale frekvence odpovídající 19-tému kanálu, tedy 27,185 MHz.
 
(26,965 + 27,405 : 2 = 27,185 MHz)
 
 
V návaznosti na to si spočítáme zkracovací činitel, podle materiálu dielektrika v koaxiálním kabelu svodu. Při použití kabelu RG 8 / U o průměru 9 mm s impedančním odporem 50-ti ohmů, jak jsem doporučil výše, je potřeba počítat s hodnotami pro pěnové dielektrikum, tj. 0,81 lambdy abychom si zjistili správnou délku laděného svodu, vypočítáme si lambdu pro danou frekvenci a to tak, že si hodnotou frekvence podělíme konstantu rychlosti šíření světla, tedy si dosadíme:
 
(300 / 27,185 MHZ = 11,035 m)
 
A v návaznosti na tento výsledek 11,035 m jej vynásobíme již zmíněnou konstantou 0,81 lambdy zkracovacího činitele, takže výpočet zní:
 
(11,035 m x 0,81 lambdy  = 8,93835 m)
 
Tedy základní délková jednotka pro náš příklad bude 8,93835 m.
 

Pro ukázku si nyní řekněme, že jsme při stavbě stožáru na dům a montáži antény zjistili, že svodu budeme potřebovat přibližně:

25 m kvůli výšce stožáru nad střechou, 8 m v půdním prostoru 0,3 m přes tloušťku konstrukce stropu nad pokojem, kam chceme přivést signál ke stanici, 2,7 m výška místnosti a po podlaze povedeme svod při zdi ke stanici v délce 7 m, tedy nám vychází, že potřebujeme celkem 43 metrů.
Jestliže víme, že základní mírou je hodnota 8,93835 m, pak si délku 43 metrů podělíme tímto číslem, tedy nám vyjde že:
 
(43 m / 8,93835 m = 4,8107313)
 
A následně vynásobíme zpět:
 
(0,8107313 x 8,93835 m = 7,2466001 m)
 
Zjistíme tedy, že potřebujeme čtyřnásobek základní délky plus další část. Tento zbytek o délce 7,2466 m si znovu přepočítáme na laděnou délku tak, že jej podělíme hodnotou 1/8 lambdy:
 
(7,2466001 m / 1,1172938 m= 6,48586)
 
Tím jsme zjistili, že se nám do uvedeného rozměru 7,2466 m vešla 1/8 zkrácené lambdy pro daný druh svodu 6x a ještě něco zbývá. Přepočet opakujeme:
 
(0,48586 x 1,1172938 m = 0,5428484 m)
 
A nyní si spočítáme správnou laděnou délku svodu:
 
(4 x 8,93835 m + 6 x 1,1172938 m = 42,4571 m)
 
Protože nám ale tato délka nebude stačit, tak připočítáme nevíc ještě jednu 1/16 lambdy (0,5586 m) tedy nám nakonec vyjde hodnota délky svodu 43,0157 m a tím máme přesně naladěnou délku svodu, kterou můžeme zaokrpuhlit na 43,016 m.
 

Viz. tabulka 3 ve stránce tabulek.

A nyní si ještě předvedeme zbývající dva příklady na stránce "Další výpočty délky laděného koaxiálního anténního svodu".